Per a la consecució de les realitzacions de les accions previstes a FoRuO s’executaran un seguit d’activitats que generaran diversos resultats, que estaran disponibles per a la consulta a la pàgina web.

ACTIVITATS PREVISTES A3

 • a3.1. Realització d’enquestes a empreses i professionals.
 • a3.2. Anàlisi de les necessitats empresarials i professionals.
 • a3.3. Recull d’informació sobre activitats formatives.
 • a3.4. Disseny i actualització d’una base de dades en línia.

RESULTATS A3

ACTIVITATS PREVISTES A4

 • a4.1. Realització de tallers per conèixer els sistemes de formació dels socis
 • a4.2. Visites a empreses productores i elaboradores de productes a base de PAM i PF en el territori transfronterer.
 • a4.3. Intercanvi d’informació entre socis per actualitzar mòduls existents.
 • a4.4. Disseny de nous cursos transfronterers.

RESULTATS A4

ACTIVITATS PREVISTES A5

 • a5.1. Divulgació i implementació dels cursos pilot.
 • a5.2. Avaluació dels cursos pilot.
 • a5.3. Disseny i implementació de programes de visites tècniques per a alumnes dels cursos pilot
 • a5.4. Disseny i implementació d’un programa de pràctiques en empreses per als alumnes dels cursos pilot.

RESULTATS A5

ACTIVITATS PREVISTES A6

 • a6.1. Anàlisi dels sistemes d’equivalència i requisits per a la validació de competències a nivell transfronterer.
 • a6.2. Inici del procés de certificació de les noves ofertes formatives.

RESULTATS A6

Informe de resultats