OBJECTIU

L’objectiu de l’acció consisteix a crear un entorn que afavoreixi la complementarietat de l’oferta en matèria de formació en producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits.

REALITZACIONS

R1.Diagnosi de les necessitats dels actors econòmics

Es realitzaran entrevistes amb empreses i professionals de sector (àmbit de la producció, artesania, transformació, etc.) per valorar quines necessitats tenen per la capacitació dels seus empleats, per tal de poder definir les competències de les formacions perquè s’adaptin a la realitat empresarial i del mercat.

Accediu a l’enquesta

R2. Elaboració d’una base de dades sobre formació existent a l’espai transfronterer

Es recopilarà informació sobre l’oferta formativa al territori transfronterer relacionada amb la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits, i s’elaborarà una base de dades que serà consultable pel públic amb l’objectiu que puguin estar informats sobre quines opcions tenen per formar-se professionalment.

Accediu a la base de dades de formació