El projecte s’inicia l’1 de novembre de 2019 i finalitza el 31 de maig de 2022, amb l’objectiu d’obtenir una formació sobre producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF) en el territori transfronterer de Pirineu .

Per a la seva implementació es realitzen diverses accions:

  1. Gestió del projecte.
  2. Activitats de comunicació.
  3. Observatori transfronterer de la formació en producció i transformació de PAM i PF.
  4. Xarxa de col·laboració per al desenvolupament de mòduls formatius en producció i transformació de PAM i PF.
  5. Nova oferta formativa transfronterera en producció i transformació de PAM i PF.
  6. Validació de les competències professionals de l’oferta formativa en producció i transformació de PAM i PF.