1. Què són les plantes aromàtiques i medicinals?
 2. Què són els principis actius de les plantes aromàtiques i medicinals?
 3. Què són els petits fruits?
 4. Quina és la importància de les plantes aromàtiques i medicinals?
 5. Quines són les espècies de plantes aromàtiques i medicinals més cultivades?
 6. Quina és la importància dels petits fruits?
 7. Quines són les espècies de petits fruits més cultivades?
 8. Quins permisos es necessiten per cultivar plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits?
 9. Com puc començar una activitat de producció de plantes aromàtiques i medicinal i de petits fruits?
 10. Quines estructures de suport i de recerca en la producció puc trobar?
 11. Què he de fer perquè la meva producció de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits sigui ecològica?
 12. Què és el projecte FoRuO?
 13. Què significa formació transfronterera?
 14. Quines formacions ofereix FoRuO?
 15. En què es distingeixen la producció, l’elaboració i la transformació de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits?

1. Què són les plantes aromàtiques i medicinals?

Les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) presenten com a característica comuna un elevat contingut de substàncies o principis actius amb propietats químiques, bioquímiques o organolèptiques molt específiques, que permeten el seu ús amb finalitats terapèutiques, aromàtiques o gastronòmiques, entre d’altres.

2. Què són els principis actius de les plantes aromàtiques i medicinals?

Els principis actius són substàncies elaborades per les plantes com a metabòlits secundaris, químicament molt complexos i amb un rol ecològic definit i molt efectiu en el món vegetal. La presència dels principis actius en quantitats elevades ha permès el reconeixement de les PAM en l’ús tradicional així com en la fabricació d’un cert nombre de medicaments farmacèutics, en comparació amb altres plantes que en contenen en menor quantitat. En funció del tipus de principis actius presents a les plantes es definirà el seu ús. Així, es poden classificar com a medicinals (p.ex. valeriana, hipèric, calèndula, etc.) i aromàtiques, bé siguin perfumeres i/o condimentàries (p.ex. espígol, romaní, farigola, etc.).

3. Què són els petits fruits?

Els petits fruits, també coneguts com a fruits del bosc o fruits vermells, són un conjunt de fruites petites i comestibles, que tradicionalment no es cultivaven sinó que es collien en arbustos silvestres. Es tracta d’un conjunt de fruits heterogenis: baies (p.ex. grosella, nabiu, saüc); drupes (p.ex. aranyó, gínjol); polidrupes (p.ex. gerd, mora); fruits complexos (p.ex. maduixa, arç groc); cinorròdon (p.ex. gavarró); gàlbul (p.ex. ginebró); poms (p.ex. arç blanc, moixera).

4. Quina és la importància de les plantes aromàtiques i medicinals?

De les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) s’obtenen matèries primeres (herba fresca, herba seca, essències i extractes) que serveixen per elaborar molts productes presents a la nostra vida: medicaments, condiments, begudes, complements alimentaris, infusions, aromes, perfums, cosmètics, etc. El mercat mundial de PAM continua creixent i es va valorar en 108 bilions el 2015, un 48% dels quals destinats a medicaments a base de plantes, un 17% a cosmètica i un 35% a complements alimentaris i aliments funcionals. Segons la FAO, la producció mundial de PAM està estimada en 330 milions, cultivats en una superfície de 77 milions d’ha. A Europa, hi ha unes 36.000 empreses que cultiven, processen i distribueixen PAM, en una superfície superior a les 200.000 ha, principalment localitzades a França (52.000 ha), Polònia (30.000 ha), Espanya (27.200 ha) i Bulgària (16.800 ha).

5. Quines són les espècies de plantes aromàtiques i medicinals més cultivades?

A França, les principals espècies cultivades són la lavanda i el lavandí per a l’obtenció d’oli essencial, el cascall, camamilla i card marià com a planta medicinal i el julivert, coriandre i farigola com a planta condimentària. A Espanya, destaquen l’anís i el pebrot vermell com a condimentàries, el cascall com a medicinal i la lavanda i lavandí com a perfumeres.

6. Quina és la importància dels petits fruits?

El cultiu dels petits fruits ha experimentat un important creixement en els últims anys i la demanda és creixent. Espanya és el major productor de petits fruits de la UE i el cinquè productor mundial, amb una producció orientada a l’exportació a Europa. La producció de PF a França és molt menor que la demanda. Diversos factors contribueixen a l’expansió d’aquests cultius, entre ells la tendència creixent cap al consum de productes saludables i aliments frescos. La consideració de ‘superaliments’ atrau el consumidor i sobretot a una franja important de la població jove.

7. Quines són les espècies de petits fruits més cultivades?

Els gerds, els nabius, les mores i les groselles són alguns dels que més estan guanyant terreny gràcies a la gran demanda que tenen, tant en fresc com amb destinació a la transformació industrial.

8. Quins permisos es necessiten per cultivar plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits?

El cultiu d’aquestes espècies no necessita cap permís especial, al marge d’estar donat d’alta en agricultura. Els tràmits es compliquen quan es volen vendre productes elaborats a base d’aquestes matèries primeres vegetals, ja que hauran de complir la legislació alimentària, medicinal, cosmètica, etc. segons ús del producte. La reglamentació i les obligaciosn són diferents en funció de si s’està a Espanya o a França.

9. Com puc començar una activitat de producció de PAM i PF?

El més important és informar-se, formar-se i deixar-se aconsellar per persones expertes i productores. Cal esbrinar quines espècies són les que tenen més demanda i comprovar que s’adapten a les condicions edafoclimàtiques de la zona, a més de valorar quins models de negoci s’ajusten millor a la superfície de cultiu disponible i a la forma en que es vulgui treballar: grans superfícies i cultius més intensius i mecanitzats o petites superfícies i equips de petita escala amb valorització de productes elaborats. A més a més, els sistemes de transformació necessaris per a processar la matèria vegetal per tal que arribi als clients, ja sigui com a producte a granel o bé com a producte elaborat. També és important dimensionar el projecte per poder calcular les necessitats i la inversió necessària i avaluar la seva viabilitat.

10. Quines estructures de suport i de recerca en la producció puc trobar?

A Espanya:

A França:

11. Què he de fer perquè la meva producció de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits sigui ecològica?

A cada zona hi ha organismes que realitzen la certificació ecològica de la producció agrícola. Aquestes persones us informaran millor dels tràmits a seguir. A part de la certificació ecològica, hi ha altres marques que certifiquen que les plantes estan produïdes de forma sostenible, amb una qualitat definida i son respectuoses social i mediambientalment, com ara les denominacions d’origen i les marques, amb especificacions específiques que pueden ser reconegudes per IFOAM (https://www.ifoam.bio/about-us) en el marc del SPG (Sistema Participativo de Garantia) https://www.natureetprogres.org/ the-spg /

A Espanya:

A França:

Etiquetes (Label) :   

Marques: Nature et Progrès; SIMPLES; Demeter; Cosmebio (cosmos), CensoPNR 

12.Què és el projecte FoRuO?

El projecte FoRuO promou el desenvolupament de sistemes de formació contínua i les competències del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació en relació a noves produccions de el sector forestal i rural, concretament a la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i de petits fruits (PF).
Logo del proyecto ForuO
Logo del proyecto europeo FoRuO Interreg POCTEFA

13. Què significa formació transfronterera?

Es consideren formació transfronterera els dispositius conjunts (entre diferents regions) de formació sobre adquisició de competències professionals i posada en marxa de noves ofertes de formació i que afecten o tenen lloc a banda i banda d’una frontera.

14. Quines formacions ofereix FoRuO?

En el marc del projecte FoRuO s’han realitzat 2 cursos pilots (entre juny i octubre 2021). Un dels objectius del projecte és que aquest itinerari formatiu continuï en el marc de les formacions contínues agràries de les respectives zones.
 • Producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals
  • Mòdul 1. Descobrir un sistema de cultiu adequat i la seva comercialització: L’entorn d’una explotació de PAM
  • Mòdul 2. Saber recol·lectar PAM al medi natural
  • Mòdul 3. Cultivar les PAM
  • Mòdul 4. Itinerari tècnic i econòmic de les PAM
  • Mòdul 5. Descobrir els principis de la fitoteràpia, l’aromateràpia, la gemmoteràpia i els extractes
  • Mòdul 6. Saber assecar les PAM
  • Mòdul 7. Saber destil·lar les PAM
  • Mòdul 8. Saber transformar les PAM
 • Producció i transformació de petits fruits
  • Mòdul 1. Producció de petits fruits
  • Mòdul 2. Transformació  i elaboració de petits fruits
  • Mòdul 3. Comercialització de petits fruits

15. En què es distingeixen la producció, l’elaboració i la transformació de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits?

La producció consisteix en dues activitats, una d’agrícola (cultiu) i una altra de forestal (recol·lecció silvestre).

La transformació és el processat primari de la matèria vegetal (planta o fruits) per a obtenir una matèria primera (planta o fruit fresc, congelat o sec, oli essencial, extractes, etc.) i que consisteix en els següents processos: refrigerat, congelat, assecatge i manipulació de l’herba seca, destil·lació, extracció, etc.

L’elaboració consisteix en el processat posterior de les matèries primeres per fabricar productes adreçats al consumidor final: infusions, condiments, licors, xarops, confitures, gelats, cosmètics, elixirs, perfums, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *