OBJECTIU

S’implementarà com a mínim un curs transfronterer en les regions participants, com a pilot per a una futura oferta formativa de producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF), incloent una part teòrica i una altra pràctica amb visites i / o pràctiques en empreses. Un cop finalitzat el curs, es realitzarà una avaluació de la seva implementació per observar què ajustos s’han de fer en el futur.

REALITZACIONS

R1. Realització de cursos pilot transfronterers

S’implementarà com a mínim un curs transfronterer dels dissenyats en l’acció 4, com a curs pilot. Consistirà en una formació contínua dirigida a persones adultes (estudiants, productors/es, emprenedors/es, artesans/es, etc.), combinant activitats presencials i a distància, amb l’objectiu d’oferir una capacitació professional de qualitat. En acabar, es realitzarà una avaluació entre els i les participants.

R2. Realització d’activitats de mobilitat transnacional

S’elaborarà un programa de visites tècniques i un altre de pràctiques en empreses per complementar el curs pilot, amb l’objectiu que els i les alumnes coneguin la realitat empresarial del territori transfronterer.