OBJECTIU

Aquesta xarxa de col·laboració entre socis participants del projecte té per objectiu el permetre conèixer millor els sistemes formatius emprats i oferir un espai per a l’intercanvi d’experiències i coneixementes que permetin millorar l’oferta formativa existent i dissenyar formacions que s’adaptin a les necessitats de les persones dels territoris transfrontereres en relació a la producció i transformació de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF).

REALITZACIÓ

R1. Intercanvis d’experiències entre formadors i actors econòmics

Es realitzaran tallers entre formadors per conèixer millor els sistemes de formació utilitzats pels socis i es complementarà amb visites a empreses del sector de producció i transformació de PAM i PF per obtenir informació pràctica per a la implementació d’activitats formatives, gràcies a l’intercanvi d’informació amb els actors econòmics.

R2. Adaptació de mòduls i disseny de nous cursos sobre producció i transformació de PAM i PF

Es compartirà informació entre els socis per millorar les activitats formatives ofertes per les diferents entitats, millorant els mòduls o temaris existents, i es treballarà per dissenyar nous itineraris formatius a nivell transfronterer, en relació a la producció i transformació de PAM i PF, amb el objectiu d’obtenir com a mínim un nou curs.