La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es fruits-inici-web-red-1024x237.jpg

FORMACIÓ PER PROMOURE NOVES OCUPACIONS AL SECTOR FORESTAL I RURAL

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es inicio-web-red-1024x241.jpg

Producció I transformació de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) i Petits Fruits (PF) al territori transfronterer dels Pirineus (Aragó, Catalunya, Occitània)